Πρόγραμμα

Το παιχνίδι γίνεται μάθηση και η μάθηση παιχνίδι!
Νηπιαγωγείο Παιδικός Σταθμός Μικρές Πατούσες

Διαθεματικότητα και Project

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα βασίζεται στις μεθόδους της Διαθεματικότητας και του Project, όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και μαζί με τις παιδαγωγούς ερευνούν και εξετάζουν ένα επιλεγμένο θέμα από το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα θέματα επιλέγονται ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσουν.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο:

1Προσφέρει ευκαιρίες για εμπλοκή σε παιχνίδι σε όλες του τις μορφές (π.χ. κοινωνικό-δραματικό, συμβολικό, φανταστικό, δημιουργικό, οικοδομικό, διερευνητικό-πειραματικό, κινητικό, παιχνίδι με κανόνες, παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό)

2Συνδέει τη μάθηση με τις καθημερινές εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις ερωτήσεις των παιδιών

3Παρέχει πρόσβαση στη μάθηση με διαθεματικό – διαπλεκόμενο τρόπο

4Επιτρέπει στο κάθε παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές, ακολουθώντας  τους  δικούς τους ρυθμούς

5Συνδυάζεται με την κατάλληλη στήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση των ενηλίκων.

Παιχνίδι και μάθηση

Το παιχνίδι γίνεται μάθηση και η μάθηση παιχνίδι!

Νηπιαγωγείο Παιδικός Σταθμός Μικρές Πατούσες

Το παιχνίδι είναι το κύριο μέσο της επίτευξης των στόχων του προγράμματός μας.

Το παιχνίδι είναι πολύτιμο για τα παιδιά γιατί:

  • Αξιοποιεί την ενέργειά τους.
  • Αποτελεί φυσική δραστηριότητα και συστατικό της παιδικής ηλικίας.
  • Τα βοηθά να κατανοήσουν τον κοινωνικό κόσμο.
  • Τα βοηθά να αναπτυχθούν κοινωνικά.
  • Τα βοηθά να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
  • Τα βοηθά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και τους φόβους τους.
  • Τα βοηθά να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση και ειδικότερα απέναντι στην αυτοκαθοδηγούμενη.